Lyst å vite mer om menns seksualitet?


Jeg har hatt den gleden å få lese boken til psykolog og spesialist i klinisk sexologi Dagfinn Sørensen, Om menn og mus. Boken er fullstappet med viktig og interessant kunnskap om menns seksualitet, om deres seksuelle drømmer, fantasier og problemer i samliv. Han løfter frem mange av de temaene som for mange kan oppleves vanskelig å snakke om, alt fra samleiestillinger, impotens og ulike lyster, swingerpraksis, ulykkelig forelskelse, sjalusi og utroskap mm. Boken er ikke bare for menn som har en fast partner, den er også ment for single menn, og for kvinner som vil forstå dem.

Solid og nyttig bok for menn - og for kvinner som vil forstå dem.

Solid og nyttig bok for menn – og for kvinner som vil forstå dem.

Boken har fire deler;

1) Om vanlige problemer og utfordringer i sexlivet som for eksempel lyst, tenning og orgasmer både hos kvinner og menn. Her er noe for de aller fleste av oss, også kvinner.

2) Om mer varige og alvorlige seksuelle problemer knyttet til kroppslige sykdomstilstander og psykiske problemer som kanskje ikke berører flertallet av oss, men som likevel kan oppleves svært problematisk for dem det gjelder.

3) Vanlige problemer og utfordringer i forhold og samliv som de fleste av oss vil kunne oppleve i parforhold. Hovedsakelig handler det om kommunikasjonsproblemer og utfordringer knyttet til å håndtere ulikhet i et parforhold. Spørsmål Sørensen tar for seg her er for eksempel sjalusi, avhengighet, ambivalens til partner, kritiske faser i et samliv. I dette kapittelet er jeg sikker på at alle vil finne noe som også angår dem, som de kan ha nytte av å lese.

4) Andre problemer og utfordringer i forhold og samliv. Også her er det normale problemstillinger som mange kjenner på i livet, men relasjonelle problemer av en litt mer alvorlig art. Dette er et kapittel som også tar for seg flere problemstillinger for den som er singel, men som ønsker seg en kjæreste.

Et flott pedagogisk trekk i boken er at han har tar opp ulike problemstillinger gjennom leserspørsmål som han har besvart i sin faste sex- og samlivsspalte i ukemagasinet Vi Menn. Slik blir boken lesevennlig for alle, også for dem som bare vil lese noen av spørsmålene i boken.

Et interessant og viktig trekk i boken er at han stadig poengterer at det er store individuelle forskjeller knyttet til seksualitet og at disse forskjellene blir stadig mindre mellom kjønnene. Dette bidrar til å dempe den stereotype idé om kvinners og menns seksualitet samtidig som fokuset i større grad må flyttes til hvordan hvert enkelt par har det og ønsker det, fremfor hva som er forventet eller «normalt». Et deililg trekk i boken er også at den er fullstendig blottet for moralisme.

Boken er først og fremst ment for heterofile menn. Noen av problemstillingene vil likevel være like relevant for homofile som heterofile.

Som parterapeut håpet jeg å få litt bedre innsyn i menns opplevelse av eget kjønn og seksualitet, og kanskje noen gode råd før jeg leste boken. Jeg må si den står godt til forventningene. Dette er ikke en bok bare for menn, det er en bok like mye for kvinner som vil forstå menn og som ønsker å se sin egen rolle som partner.

De fleste av oss opplever minst en av problemstillingene som boken tar for seg, og mange av disse problemstillingene er vanlige i parterapi. Derfor er jeg takknemlig for å ha fått en slik god bok å anbefale alle mine klienter som berøres av seksuelle problemer i parforholdet.