Har du erfaring med nettbasert helsehjelp for ungdom?


Årets helsesøsterkongress skjer i Bergen i april. Jeg er så heldig å være invitert til å snakke om helsekommunikasjon og digitale medier. Jeg gleder meg, og du kan kanskje hjelpe meg? Hvis du selv  har erfaring med helsesøster, er det noe du skulle ønske du fikk mer av, noe du er takknemlig for eller noe du kunne tenke deg annerledes?

Her er en bitteliten smakebit av det jeg skal starte med på kongressen. Først å forsøke å definere hva helsekommunikasjon er og formidle hvilke ulike digitale verktøy vi i dag kan bruke for barn, unge og familier for å styrke deres muligheter for bedre helse i hverdagen.

Helsekommunikasjon er et paraplybegrep som omfavner ulike strategier for kommunikasjon på ulike nivåer for å fremme helse. I boken Helsekommunikasjon og digitale medier definerer jeg det som informasjon, kompetanseutvikling, støtte- og mestringstilbud til å ivareta egen helse, samt hjelp til å opprettholde ønsket atferdsendring både på individ – og samfunnsnivå.

Det individuelle nivå som innebærer direkte møter med helsepersonell enten det er direkte eller online, men også samtaler mellom helsepersonell, mellom pasienter og andre. På befolkningsnivå er folkehelsetiltak som innebærer å få befolkningen til å ta sunne valg, enten det er i ens eget lokalsamfunn eller det er for landet som helhet. På kongressen snakker jeg litt om begge deler.

Vi bruker Dr.Google lenge før vi besøker legen eller helsesøster

Vi bruker Dr.Google lenge før vi besøker legen eller helsesøster

Vi er alle på nett – og vi bruker dr. Google lenge før vi går til legen eller helsesøster. Det er nytt for oss alle. Det er ikke nok å ha gode informasjonssider på nett, vi må også lære å bruke informasjonen, lære oss kildekritikk og lære hvordan og hvor vi finner kunnskap som er relevant for oss selv når vi trenger det. Hvor finner du den kunnskapen du trenger om din helse?

I dag har vi fått et nytt syn på oss selv; vi er vår egen ekspert på vår egen helse. Helsepersonell – og helsesøstre har dermed fått en ny rolle; å legge til rette for at vi blant annet kan finne den informasjonen vi trenger for å få bedre kontroll over egen helse og eget liv. Reell tilgang til informasjon innebærer at man har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne finne, forstå, bruke og dele informasjon på en kritisk, etisk og ansvarlig måte.

Vi har mange gode verktøy for kommunikasjon, så mange at det etter hvert kan synes å bli litt vanskelig å holde tungen bent i munnen når vi skal omtale digitale verktøy for bedre helse. På kongressen skal jeg holde meg til temaene mobilhelse, onlineterapi og onlineveiledning samt blogging. Der vil jeg komme med eksempler på muligheter og aktuelle nettbaserte programmer og tjenestetilbud som helsesøstre og andre kan bruke i hverdagen. Eksempler på bloggere som kan være verd å følge med på, samt hvilken betydning blogging om egen helse har for ungdom og dem som leser disse.

Kjenner du noen bloggere som du mener jeg bør ta en titt på (opp til 20 år), så er jeg takknemlig for tips! Du kjenner kanskje til noen nettbaserte programmer for barn og unge som fortjener en plass på kongressen? Hvis du selv er ung og bruker helsesøster, er det noe du skulle ønske du fikk mer av, noe du er takknemlig for eller noe du kunne tenke deg annerledes? Deler du dine erfaringer med meg er det veldig fint. På forhånd takk!